Οροι χρήσης

Οροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  ‘’MYDAILYBOX.GR ‘’ 

1. O ιστότοπος  https://mydailybox.gr  είναι ιδιοκτησία της εταιρείας μας που έχει την εμπορική ονομασία
Σ ΤΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε (στο εξής Εταιρεία) και διακριτικό τίτλο ‘’ MY DAILY BOX ‘’ .  Η Εταιρεία  εδρεύει στον Δήμο Αγίων Αχαρνών , επί της οδού Μεγαλουπόλεως 18 και μέσω του ιστότοπου  https://mydailybox.gr εμπορεύεται είδη διατροφής, προϊόντα περιποίησης και υγιεινής σώματος καθώς και συναφή είδη .

2. Οσοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα mydailybox.gr  αρχικά καλούνται να διαβάσουν τους παρόντες όρους χρήσης και κατόπιν να προβούν σε οποιαδήποτε χρήση του. Ρητά ορίζεται ότι η χρήση του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των υπηρεσιών του προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. 

3.  Η  πρόσβαση ή η χρήση του  Ηλεκτρονικού Καταστήματος mydailybox.gr, καθώς και η χρήση των όποιων παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού συνεπάγεται τη συμφωνία σας ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω

4. Η Εταιρεία ,εφόσον το θεωρήσει  αναγκαίο,  έχει το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων  χρήσης του ιστότοπου mydailybox.gr οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Για τον λόγο αυτό οι  με οποιονδήποτε τρόπο χρήστες αυτού του ιστότοπου οφείλουν κάθε φορά  που τον επισκέπτονται να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων χρήσης.

5.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να τροποποιήσει  μερικώς η ολικώς το περιεχόμενο του ιστότοπου μας mydailybox.gr καθώς και να περιορίζει την πρόσβαση των χρηστών για ορισμένο χρονικό διάστημα σε κάποια τμήματα αυτού για λόγους εσωτερικής λειτουργίας.

6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει περιεχόμενο του ιστότοπου  της mydailybox.gr   το οποίο εκ παραδρομής παρουσιάζει κάποιο λάθος, τυπογραφικό ή άλλο, η κάποια ανακρίβεια. Επίσης δικαιούται να τροποποιήσει το περιεχόμενο  χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ακόμα και μετά την παραγγελία προϊόντων.

7. Η Εταιρεία  δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη χρήση του ιστότοπου της mydailybox.gr  από ανήλικα  άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών.

8. Κάθε Χρήστης του ιστότοπου mydailybox.gr έχει υποχρέωση να παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του και να διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις για την νόμιμη χρήση με οποιονδήποτε τρόπο του ιστότοπου, καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν.

9. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τα τυχόν άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν από την χρήση του ιστότοπου mydailybox.gr  πέραν αυτών που αναφέρονται στον ιστότοπο και αφορούν έξοδα που προκύπτουν από την αγορά προϊόντων μας .

10. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε μέσω του ιστότοπου mydailybox.gr να παρέχει ένα καλό επίπεδο υπηρεσιών, δεν φέρει  όμως καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν εξαιτίας καθυστερήσεων ή μη λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου εξ αιτίας εξωγενών παραγόντων.

11. Για να προβείτε σε αγορά προϊόντος από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα mydailybox.gr , ή να περιηγηθείτε σε αυτό δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό . Η δημιουργία όμως λογαριασμού, σας απαλλάσσει από την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων , εφ’ όσον προτίθεσθε να προβαίνετε  σε χρήση του ιστότοπου .Σε περίπτωση που προβείτε σε άνοιγμα προσωπικού λογαριασμού η Εταιρεία δεν διενεργεί κανέναν έλεγχο σχετικά  με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε εισάγει και επομένως δεν έχει καμία ευθύνη σχετικά με  την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς.

12. Οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές που διατίθενται  μέσω του ιστότοπου  mydailybox.gr, είναι  αποκλειστικά για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται η πώληση/μεταπώληση των υπηρεσιών/εφαρμογών αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή γενικά η οικονομική τους εκμετάλλευση, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη έγκριση της εταιρείας. Σας δηλώνουμε ρητά ότι δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από τη δικτυακή τοποθεσία (web harvesting).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Εφ’ όσον έχετε δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα mydailybox.gr της Εταιρείας και προτίθεσθε να προβείτε σε παραγγελία αγοράς προϊόντων είναι απαραίτητο  για την ολοκλήρωση της παραγγελίας να εισάγεται και επιπλέον στοιχεία όπως στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής  κάρτας, στοιχεία για την  έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης ή τιμολογίου , στοιχεία για τον τόπο παράδοσης κ.α. Με βάσει αυτό η εταιρεία μας μπορεί να μεταβιβάσει σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες με αυτήν  όποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα ώστε να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας. Σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο  e-mail info@mydailybox.gr, χωρίς όμως αυτή η ανάκλησή να έχει αναδρομική ισχύ. Από την στιγμή που έχετε ανακαλέσει την συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων υπάρχει περίπτωση να καταστεί αδύνατη την εκτέλεση της παραγγελίας σας. Η Εταιρεία μπορεί να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της σε τρίτους για διαφημιστική προβολή των προϊόντων που αυτοί προσφέρουν, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα. Ρητά ορίζεται ότι κάθε χρήστης του ιστότοπου  mydailybox.gr έχει δικαίωμα όποτε αυτός κρίνει, να ζητήσει τη διακοπή αποστολής από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα mydailybox.gr κάθε είδους  ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ mydailybox.gr

2.Όλα τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται  από τον Χρήστη  του ιστοτόπου mydailybox.gr αποθηκεύονται στον server της Εταιρίας  ή σε servers και υπηρεσίες φιλοξενούμενες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις εταιρικές υποδομές πληροφορικής. Η εταιρεία έχει την δυνατότητα  να ορίσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων (Data Processors), καθώς και για την διαχείριση και την λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία εγγυάται ότι λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, διατηρώντας μάλιστα ηλεκτρονικό αρχείο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Σε αυτό το σημείο σημειώνουμε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής  και τα δεδομένα σας μπορεί  να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

3. Επιπλέον κατά την πλοήγησή σας ή την χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος  mydailybox.gr ,η Εταιρία δύναται να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τον φυλλομετρητή σας (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου Διαδικτύου (IP) για την μέτρηση της επισκεψιμότητας, την διαμόρφωση ιστορικού παραγγελιών και αγοραστικού ενδιαφέροντος, με σκοπό να αναλύσει τα δεδομένα ώστε να βελτιώσει τις υπηρεσίες της.

4. Η Εταιρία σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Χρηστών τα οποία καταχωρούνται στον ιστότοπο mydailybox.gr και διασφαλίζει ότι είναι σύννομη προς τις διατάξεις του Ν.2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Ν.3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες», όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι η  συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και μόνο κατόπιν δικής σας ρητής ειδικής συναίνεσης που δίδεται με την παρούσα, και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος mydailybox.gr και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που έχετε ζητήσει.Η Εταιρία δεν διαβιβάζει, δεν κοινοποιεί, ούτε διαθέτει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στον δικτυακό τόπο mydailybox.gr χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσής σας.

 COOKIES

1. Η εταιρεία μπορεί να συλλέξει δεδομένα ταυτοποίησης σας, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες, όπως τα cookies.Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο υπολογιστή σας και βοηθούν στην καταγραφή των ρυθμίσεων και επιλογών που έχετε κάνει στον ιστότοπό μας. Επίσης χρησιμοποιούνται και για την καλύτερη κατανόησή μας ως προς τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας. Σημειώνουμε ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των Χρηστών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Όπως η πλειοψηφία των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο έτσι και ιστότοπος  mydailybox.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε χρήστη πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες (κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.α.), καθώς και για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

 2.Αναλυτικότερα εάν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας mydailybox.gr μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, την διεύθυνση e-mail σε cookie. Αυτά είναι για τη δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε ξανά τα στοιχεία σας όταν αφήσετε άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος. Εάν επισκεφθείτε τη σελίδα σύνδεσης, θα ορίσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δέχεται cookie. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης πολλά cookies για να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας και τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης σας. Τα cookies σύνδεσης διαρκούν δύο ημέρες και τα cookies επιλογών οθόνης διαρκούν ένα χρόνο. Εάν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, τα στοιχεία σύνδεσής σας θα διατηρηθούν για δύο εβδομάδες. Εάν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, τα cookies σύνδεσης θα καταργηθούν. Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και δείχνει απλώς το αναγνωριστικό ανάρτησης του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

3.Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης έχει επισκεφθεί τον άλλο ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτων και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

1. Για να προβείτε σε παραγγελία προϊόντος μέσω του  ιστοτόπου mydailybox.gr, εάν είσθε νέος χρήστης, ακολουθείτε τις οδηγίες για την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Εάν είσθε παλαιός χρήστης εισάγετε  τα στοιχεία πρόσβασης στην σελίδα εισόδου στο λογαριασμό σας. Εχετε την δυνατότητα να προβείτε σε παραγγελία προιόντων ως απλός επισκέπτης. Κατόπιν επιλέγετε τα προϊόντα που επιθυμείτε και τα τοποθετείτε  στο Καλάθι Αγορών σας. Όταν τελειώσει η τοποθέτηση των επιλεγμένων προιόντων  στην οθόνη, θα εμφανιστεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας και θα σας ζητηθεί ο τρόπος πληρωμής για να ολοκληρώσετε την αγορά σας.

2. Η υποβολή  παραγγελίας  αποτελεί δεσμευτική πρόταση αγοράς των εις την παραγγελία περιλαμβανομένων προιόντων , στη συνολική τιμή, ,συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ , που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας καθώς και των αναφερομένων τυχόν εξόδων συσκευασίας και αποστολής ,ως και άλλων τυχόν χρεώσεων αλλά και εκπτώσεων που δικαιούσθε.

3. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, δερματολογικών παθήσεων και εν γένει αντιδράσεων που μπορεί να προκύψουν από τα προιόντα που έχετε επιλέξει. Για αυτό πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία του κάθε προϊόντος υποχρεούστε να ενημερώνεστε για τα συστατικά τα οποία εμπεριέχονται στο προϊόν που επιθυμείτε να αγοράσετε.  Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα mydailybox.gr  και την αποστολή σχετικής  επιβεβαίωσης  στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  που έχετε καταχωρήσει στα στοιχεία σας.